BINNENKORT IN DE CLASSIS

In verband met de avond-lockdown t/m 19 december gaat de geplande classicale vergadering van 14 december a.s. niet door. Overwogen is nog om de vergadering digitaal te houden, maar de 2 belangrijke onderwerpen, namelijk ‘Hoever kunnen we gaan in het aanspreken van gemeentes op samenwerking? en ‘Commissie financieel beheer classicale gelden’ lenen zich niet voor…


Vergaderschema Classis

BM = Breed Moderamen
CV = Classicale Vergadering
Class. Coll. = Classicale Colleges
Class. Werkgr. = Classicale Werkgroepen 

Scroll naar top