BINNENKORT IN DE CLASSIS

We verwachten dat in de komende maanden meer mensen last zullen krijgen van de hoge energieprijzen. Wat kunnen en willen diakenen in deze situatie betekenen, en wat gebeurt er op sommige plekken al in het kader van armoedebestrijding? Wanneer? 26 januari 2022, 20:00-21:00 uur Voor wie? Diakenen en voorgangers/predikanten/kerkelijk werkers in de Classis Groningen-Drenthe Aanmelden…


Vergaderschema Classis

BM = Breed Moderamen
CV = Classicale Vergadering
Class. Coll. = Classicale Colleges
Class. Werkgr. = Classicale Werkgroepen 

DatumModeramenBMCVClass. Coll. & Class. Werkgr.Opmerkingen
11-1-22x
27-1-22xKerk en Israël
1-2-22x
22-2-22x
8-2-22xExtra classicale vergadering - 's avonds bij geen avond-lockdown, anders overdag
1-3-22x
22-3-22xBezwaren en Geschillen
5-4-22x
19-4-22xCCBB
3-5-22x
17-5-22x
7-6-22x
21-6-22xOpzicht
19-7-22x
2-8-22x
16-8-22xVisitatie
8-9-22x
20-9-22x
4-10-22x
11-10-22xFinanciële Commissie
1-11-22x
15-11-22xds. Ruurd v.d. Water + CDF
29-11-22x
6-12-22x
20-12-22xDiaconaat in de regio
3-1-22x
voorjaarsvakantie Noord 2022: 19 t/m 27 februari 2022
mei vakantie Noord 2022: 30 april 8 mei 2022
zomervakantie Noord 2022: 16 juli t/m 28 augustus 2022
herfstvakantie Noord 2022: 15 t/m 23 oktober 2022
Scroll naar top