Verbinding.

'Leve de classis'

door: Jochem Abbes, ds. Wouter Bakker, Bert Kolkman

Bovenstaande is de titel van het handboek voor de classicale vergaderingen, een interessant document voor iedereen die geïnteresseerd is in alle details van ons kerkelijk bestuur. Maar hoe zit het eigenlijk met uw eigen classis, wat gebeurt er in (kerkelijk) Groningen en Drenthe? De classis is meer dan alleen maar regeltjes, toezicht en het in stand houden van classicale colleges. Ze wil u als protestantse kerken juist ondersteunen bij uw werk in de gemeente.

In de voorbereiding van de opschaling van negen classes naar één classis voor de provincies Groningen en Drenthe was een veel gehoorde opmerking: “de classis is nu al een ver-van-mijn-bed-show; hoe moet het dan gaan met die hele grote classis?” Communicatie met de plaatselijke kerkenraden en gemeenteleden is dan ook van groot belang.

Deze uitgave is een van de middelen die het breed moderamen inzet om de banden met de plaatselijke gemeenten te versterken en te laten zien dat de classis op diverse wijzen ondersteuning kan bieden. Ook wil de classis graag doorgeefluik zijn van plaatselijke initiatieven die ook weer voor anderen van betekenis
kunnen zijn. In dit blad staan een paar voorbeelden, zoals de bijeenkomsten van de Ring Westerkwartier (p. 13), de activiteiten in coronatijd van missionair centrum Het Pand in Groningen (p. 14) en een ‘hoorcommissie’ van gemeenteleden die een kijkje in andere kerkelijke keukens namen (p. 22).

Het is de bedoeling jaarlijks dit blad, van en voor de classis, uit te geven. Dit is het eerste nummer en de werkgroep communicatie hoort graag uw reactie op de publicatie: wat heeft u gemist? Kunt u als kerkenraad iets met de onderwerpen? Communicatie is tweerichtingsverkeer het blijft niet bij dit blad alleen of
de straks vernieuwde website. U kunt natuurlijk altijd via de scriba uw vragen, opmerkingen en ideeën aan de classis voorleggen.

De Werkgroep wenst u veel leesplezier.

Download hier de eerste utgave van 'VERBINDING' in PDF