Breed moderamen

Het breed moderamen bestaat uit de volgende leden: 

 Henk van Dijk preses ouderling-kerkrentmeester
 Nico Becht scriba ouderling
 Jochem Abbes assessor ouderling
 Jacob Jan Kooi actuarius ouderling
 ds. R. Poede lid predikant
 ds. M. Gaastra lid predikant
 A.F. Kolkman lid diaken
 ds. Jan Hommes classispredikant predikant
 ds. W.J. Bakker Adviseur visitatie  
 W. Wisman Adviseur behandeling beherszaken  
 Mw. L.C. de Leeuw Notuliste