Classicale werkgroepen

De Classicale Vergadering en het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering laten zich in hun arbeid bijstaan door de navolgende commissies van bijstand:

  1. Financiele commissie
   Zie artikel 9 van het Huishoudelijk Reglement »»

  2. Algemene Financiele Commissie - Regionale Fondsen
   Zie bijlage AFC van het Huishopudelijk Reglement »»

  3. Classicale Werkgroep Kerk en Israel
   (zie: www.kerkenisraelnoord.nl)

  4. Classicaal Diaconaal Fonds
   Zie bijlage CDF van het Huishoudelijk Reglement »»

   Begroting 2021 en Advieslijst 2021
   van de werkgroep kunt hier downloaden »»


  5. Classicale Werkgroep Ziekenpastoraat Groningen
   Zie bijlage CWZG van het Huishoudelijk Reglement »»

   De werkgroep ziekenpastoraat onderhoud een eigen informatieve website met betrekking tot haar werkzaamheden:
   Zie: www.ziekenpastoraatumcg.nl