Kerk zijn in tijd van het Corona-virus

25 februari 2021

Meer ruimte in de adviezen waar het gaat om vieren en zingen! (Nieuwsbrief van de Classis)

Meer ruimte in de adviezen waar het gaat om vieren en zingen!KIES DAN HET LEVENHet is Mozes die het volk voorhoudt om in de keuzes die je als mens hebt, ‘het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek’, in die spanningsvolle werkelijkheid waarin wij onze weg gaan het leven te kiezen. Het is de keuze om God lief te hebben en naar Zijn stem te luisteren.
Download hier de volledige nieuwsbrief »»


14 januari 2021

Verlenging van de Lockdown (Nieuwsbrief van de Classis)

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Groningen-Drenthe,
Onze regering heeft deze week aangegeven dat de verspreiding van het coronavirus nog altijd reden geeft tot grote behoedzaamheid. Daarom blijven de beperkingen zoals die sinds de afgelopen maand golden ook voor de komende weken van kracht. Met name de verwachte toename van besmettingen met de zogenaamde Britse mutatie van het virus, dat een hogere besmettelijkheid heeft, geeft reden tot grote voorzichtigheid.
Download hier de volledige nieuwsbrief »»


18 december 2020

Kerst vieren in Coronatijd (nieuwsbrief)

Afgelopen maandag heeft de minister-president allen in Nederland opgeroepen zich zoveel mogelijk te onthouden van fysieke sociale contacten en zo min mogelijk te reizen. Voor de kerken zijn er vooralsnog geen specifieke maatregelen afgekondigd. Wel doen overheid en samenleving een dringend beroep op de kerken zich aan te sluiten bij de beperkende maatregelen die voor de meeste overige sectoren in onze samenleving ook gelden.
Download hier de volledige nieuwsbrief »»